KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych


Administrator danych

Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa /Podmioty wymienione poniżej jako współadministrator*


Cele przetwarzania

Prowadzenie rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz rekrutacje przyszłe, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji


Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny wynikający z kodeksu pracy/ Twoja zgoda / prawnie uzasadniony interes


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie


Źródła danych i uzyskiwane dane

Dane otrzymane od Ciebie/dane otrzymane od stron trzecich


Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Zamknij

 

Zamknij

Zamknij