Polityka przetwarzania danych

INFORMACJA DLA PACJENTÓW – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Premium Dental Group sp. z o.o. sp.k., ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, NIP: 739 387 99 83, KRS: 0000580957, tel: 506-999-272, email: m.dornowski@premium-dental.pl).
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) i art. 9 ust. 2. Lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie serwisu oprogramowania i sprzętu niezbędnego do obsługi dokumentacji medycznej w ramach wykonywanej praktyki lekarskiej przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Administratora.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, świadczenie i rozliczanie z Państwem usług medycznych, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
  • utrzymanie kontaktu z państwem jako pacjentami gabinetów Premium Dental Group, jedynie w zakresie dotyczącym świadczonych dla Państwa usług.
 5. Mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda będzie od Państwa wymagana.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony przepisami okres przechowywania dokumentacji medycznej tj. maksymalnie do 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej (ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.
 9. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług medycznych w zakresie praktyki lekarskiej wykonywanej przez Premium Dental Group Sp. z o.o. sp. k. Są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość świadczenia usług medycznych.

Zamknij

 

Zamknij

Zamknij